Sidväg:


Diplom för vårt säkerhetsarbete

17 feb 2020
Sverige

KAEFER AB har tilldelats ett diplom för sitt säkerhetsarbete!

 

KAEFER AB har tilldelats ett diplom för sitt säkerhetsarbete på underhållsstoppet på Preemraff Lysekil 2019. Kraven som ställdes fokuserade på:

  • Uttömmande riskanalys
  • Hög frekvens av rapportering
  • Hög frekvens av skyddsronder
  • Korrekt hantering av arbetstillstånd
  • Utredningar av incidenter utförda i rimlig tid

En stor eloge till våra platschefer, arbetsledare, våra fyra HMS-experter på plats under stoppet och till de 230 medarbetare som varje dag gjorde bra val för deras egen och andras säkerhet.

Det är andra gången som KAEFER AB får denna utmärkelse som bara har delats ut vid sex tillfällen totalt. Det är vi givetvis stolta över och det motiverar oss att fortsätta att förbättra vårt säkerhetsarbete.

För detaljerad information, vänligen ladda ner dokumentet.