Sidväg:


HSEQ/HMSK

KAE­FERs många an­sik­ten

Våra med­ar­be­ta­re som arbetar med häl­sa, mil­jö och sä­ker­het ar­be­tar inte bara inom vårt eget fö­re­tag. Vi ut­för upp­drag och utbild­ning­ar åt fle­ra and­ra fö­re­tag.

HMS-uppdrag:

  • HMS på revisionsstopp eller projekt, från HMS-chef till Operativ HMS
  • BAS-U
  • Arbetsmiljöplaner

Vi utför utbildningar i (t.ex.):

  • Bättre Arbetsmiljö (BAM)
  • Säkerhetskultur
  • Brandfarliga arbeten
  • HLR och första hjälpen

Andra tjänster inom hälsa, miljö och säkerhet:

  • Brand-/säkerhetsvakter
  • Systematisk arbetsmiljö