Sidväg:


Standarder & Certifikat

Certifierbar kompetens och erfarenhet

KAEFER Isoliertechnik är certifierat enligt globala och regionala hälso- och säkerhetsstandarder samt miljö- och kvalitetsstyrningssystem. Desssa är erkända och ackrediterade av viktigt internationella certifieringsorgan.

KAEFER Isoliertechnik och dess integrerade systerbolag har bland annat certifikat inom svets-, brandsskydds- och kärnisoleringsteknik.

Certifikat Detaljer Giltighet
ISO 9001 Kvalitetsledningssystem 2021/12/31
ISO 14001 Miljöledningssystem 2021/12/31
ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö 2021/12/31

 

Magnus Areskoug

Magnus Areskoug

HSEQ Manager

+46 707 4892 46