Sidväg:


Årets första miljöbilar är här!

14 jan 2020
Sverige

Årets första miljöbilar är här!

 
 

Idag fick vi på KAEFER AB våra första miljöbilar för året. Vi har förändrat vårt sätt att tänka och räkna så att miljömässigt bättre val blir lättare att göra. I fallet med dessa laddhybrider är det billigare för både företaget och förmånstagaren än motsvarande bil utan eldrift.

Även om KAEFER:s verksamhet redan bygger på att reducera energiförluster, är vårt kortsiktiga mål att minska vår påverkan på miljön. På lite längre sikt ska vi sätta upp mål som visar på större engagemang. Kan vi bli fossilfria och koldioxidneutrala inom några år?

Vi har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2012. Det är förstås ingen garanti att vi därför är bra på miljö, det är dock en garanti på att vi har ett åtagande att ständigt bli bättre på miljö.